Software

AFS software windows
We have 2 version of afs software (Web-based and UWP).
AFS Software is a composite consisting of an inventory, a relationship and a web shop. It brings the articles in map (inventory), establishes relationships with customers CRM (Customer Relationship Management) and performs the articles that can be displayed on the website(web shop).
AFS Software is een samengestelde software die uit een voorraadbeheer, een relatiebeheer en een webshop bestaat. Het brengt de artikelen in kaart (voorraadbeheer), legt relaties met klanten(relatiebeheer) en voert de artikelen in die vervolgens op de website getoond kunnen worden(webshop).